Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov


Dĺžka trvania kurzu: záleží od rozsahu  
Rozsah hodiny: 60 minút
Cena: záleží od rozsahu

Cieľ výchovy a vzdelávania

Cieľom výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu elektrických a motorových vysokozdvižných vozíkov je oboznámenie sa s právnymi predpismi a technickými normami pre zvládnutie bezpečnej a spoľahlivej činnosti obsluhy MV, oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, opravách a dosiahnuť zručnosť v ovládaní motorových vozíkov a pri manipulácii s bremenom podľa rozdelenia na triedy, druhu a spôsobu riadenia motorového vozíka (A, C, D, E, W1,W2, G, Z)

Rozdelenie motorových vozíkov

Trieda

Druh

Spôsob riadenia

Ručné vedené

Pákové riadenie

Volantové riadenie

Zo zdvíhacej plošiny

I.

Elektrické vozíky

II.

Vozíky so spaľovacím motorom

Plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné vozíky

A

B

C

_

Vysokozdvíhacie vozíky

D

E

W1

W2

G

Špeciálne vozíky

Z

W1 – Vozíky s nosnosťou do 5 ton.

W2 – Vozíky s nosnosťou nad 5 ton.

Špeciálny vozík – motorový vozík špeciálneho vyhotovenia, který nie je možné zařadit do základných kategórii uvedených v tabuľke pre triedu I a II (napr. portálový vozík, vozík s výložníkom, vozík s diaľkovým ovládaním, vozík s kĺbovým podvozkom a pod.).

Požadované podmienky zaradenia uchádzača do výchovnej a vzdelávacej aktivity

  Uchádzač o absolvovanie školenia v školiacom stredisku pre výchovu a vzdelávanie musí mať:

  • ukončené základné vzdelanie
  • je starší ako 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť na obsluhu motorových vozíkov
  • platný vodičský preukaz skupiny B, C, D alebo T, v prípade na používanie motorového vozíka na verejných komunikáciách, resp. ak je predpísané na vedenie vozíka vlastniť platný vodičský preukaz
  • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave

 

PRIHLÁSIŤ SA DO KURZU TU!