Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

Dĺžka trvania kurzu: 176 hodín        

Najbližší termín otvorenia: 2019 Košice, Moldava nad Bodvou, Trebišov, Michalovce, Rožňava, Poprad, Levoča, Kráľovský Chlmec

 

Rozsah hodiny: 45 minút

Kurz je akreditovaný Národným inšpektorátom práce pod evidenčným číslom: VVZ-0123/17-01.2

Absolvent výchovy a vzdelávania bezpečnostných technikov: 

  • získa všeobecné právne, technické, ekonomické pedagogické a psychologické poznatky v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon profesie,
  • dokáže vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP v zmysle platných právnych predpisov v oblasti BOZP, 
  • naučí sa bezpečne posudzovať, riadiť a hodnotiť riziká na pracovisku, vyšetrovať pracovné úrazy a navrhovať nápravné a preventívne opatrenia, 
  • dokáže koordinovať odborné prehliadky, 
  • vykonáva poradenskú činnosť, spolupracuje s kontrolnými a inšpekčnými orgánmi vykonávajúce štátny dozor na BOZP.

 

PRIHLÁSIŤ SA DO KURZU TU!

 

Absolvent získava ,,Osvedčenie bezpečnostného technika´´