Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Vedenie tímu

Odporúčaný rozsah: 16 hodín
 

Cieľom tréningu je objasniť účastníkom základné formy vedenia ľudí a ich motivácie. Naučiť sa spoznať a ovplyvniť svoj manažérsky štýl a využívať svoje prirodzené vodcovské zručnosti. Ako viesť zamestnancov či spolupracovníkov tak, aby boli angažovaní, pracovali efektívnejšie a vzťahy na pracovisku sa upevnili. Získať  vedomosti a zručnosti  z verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich praktické využitie pri definovaní, riešení a predchádzaní konfliktov.
 

Počas tréningu:

  • sa zameriavame na to, aby ste si ako manažéri uvedomili a prijali svoje vodcovské poslanie
  • získate znalosti najúčinnejších manažérskych prístupov, tak aby ste dokázali robiť vlastné nezávislé rozhodnutia všade tam, kde to je možné
  • spoznáte rozdiel medzi riadením a vedením, kľúčové riadiace procesy, princípy účinného vedenia spolupracovníkov
  • naučíte sa prispôsobiť vedenie úrovni rozvoja podriadeného spolupracovníka, správne delegovať kompetencie a zodpovednosť podriadeným
  • získate potrebné soft skills a schopnosť viesť pracovný tím tak, aby dosahoval optimálny výkon, podporovať pracovné vzťahy a odstraňovať bariéry
  • výstupom tréningovej práce sú vodcovské zručnosti a priame skúsenosti vo vedení ľudí, ktoré môžete ako riadiaci pracovníci, vedúci či manažéri v praxi