Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Vedenie krízových rozhovorov

Odporúčaný rozsah: 8 hodín
 

Najväčšou výzvou manažérov je zvládnuť riadenie zmien a riešenie konfliktov. Riadenie zmien je zväčša ťažko prijímaný proces, a preto je treba poznať zákonitosti jeho priebehu a vedieť, na čo treba dať pozor, aby ľudia zmenu lepšie akceptovali. Riešenie konfliktov je citlivá otázka najmä v časoch prebiehajúcich zmien, preto manažér potrebuje poznať aj alternatívne cesty, k ich zvládaniu.

Po absolvovaní kurzu bude manažér schopný viesť krízové rozhovory – odkomunikovať organizačné zmeny týkajúce sa organizačných jednotiek  a ním riadených zamestnancov 
 

Hlavné témy:

  • Fázy rozhovoru
  • Spracovanie a podanie nepríjemných informácií, uvoľnenie atmosféry, ale zároveň nezľahčovanie situácie, taktnosť a korektnosť
  • Techniky zvládania emócií v konfliktných situáciách
  • Emocionálna inteligencia
  • Dobré rady (oznámiť organizačnú zmenu v čas a priamo, zvolenie najvhodnejšieho momentu oznamu...)