Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Umenie vyjednávať

Odporúčaný rozsah: 8 hodín
 

Cieľom tohto kurzu je uviesť účastníkov do základných princípov vyjednávania, postupne vysvetliť časti teórie a nácvik jej prenesenia do praxe, uvedomiť si, že každá situácia má niekoľko možných riešení a dobrá príprava a znalosť vlastných možností  zvyšuje silu a vyjednávaciu pozíciu.
 

Hlavné témy:

  • Čo všetko musím vedieť o druhej strane, než si sadnem s partnerom za spoločný stôl
  • Vyjednávanie bez slov - účinnosť neverbálnej komunikácie
  • Stratégie vyjednávania
  • Identifikácia problémov zabraňujúcich dohode a ich riešenie
  • Identifikácia ústupkov, ktoré  som ochotný ponúknuť druhej strane a aké od nej akceptovať
  • Vhodná argumentácia na oprávnené i neoprávnené námietky
     

Absolventi kurzu budú vedieť využívať vhodné techniky a stratégie pri vyjednávaní, naučia  sa zvládať námietky a budú vedieť sa obrániť vhodnou argumentáciou. Cieľom úspešného vyjednávania  musí byť obojstranná výhra, pri ktorej sa žiadna zo strán necíti ako porazená a správa sa k sebe so vzájomnou úctou.