Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Školenie BOZP pre firmy a zamestnancov


Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Dĺžka trvania kurzu: 3,5 hodín        
Rozsah hodiny: 60 minút
Cena: 19 eur/1 osoba

 

Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov:

Oboznamovacieho školenia sa zúčastňujú všetci novoprijatí zamestnanci pri nástupe do zamestnania, prípadne zamestnanci iných inštitúcií, plniaci pracovné úlohy krátkodobo.

 

Cieľom výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovených pracovných podmienok je poskytnúť účastníkom všeobecno-základné poznatky z tejto oblasti - právne, technické, psychologické, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon danej profesie. Cieľom výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov je to, aby účastníci danej výchovnej a vzdelávacej aktivity získali a preukázali odborné vedomosti, znalosti a schopnosti uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

PRIHLÁSIŤ SA DO KURZU TU!