Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Rekvalifikačný kurz – Účtovníctvo


Dĺžka trvania kurzu: 260 hodín (162 hodín teória, 98 hodín prax)            

Najbližší termín otvorenia:

  • 3.5 ONLINE
  • 1.6 ONLINE
  • V pracovných dňoch od 8:00 do 14:30 hod.

       

NOVINKA: Príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za každý absolvovaný deň kurzu.

 

Rozsah hodiny: 45 minút
Číslo akreditácie: 1291/2014/81/1

 

Komplexný kurz jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva. Ideálny aj pre úplných začiatočníkov, ktorí chcú byť účtovníkmi a viesť účtovníctvo. Naučíte sa nielen teóriu ale aj reálne vedenie účtovníctva v ekonomickom softvéri na počítači. 

Vzdelávací program je zostavený modulovo a pozostáva zo 4 modulov:

 

Jednoduché účtovníctvo (60 hodín)

Spracovanie účtovných dokladov, kontrola ich formálnych a vecných náležitostí, praktické vedenie peňažného denníka a ostatných účtovných kníh, postupy obstarania, evidencie, oceňovania, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku, obstarania, evidencie, oceňovania a skladovania zásob, evidencia zúčtovacích vzťahov z obchodnej, finančnej činnosti a pracovnoprávnych vzťahov, evidencia zúčtovacích vzťahov vyplývajúcich z daní a dotácií, inventarizácia majetku a záväzkov, uzatvorenie účtovných kníh, zostavenie účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva a vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb.

 

Podvojné účtovníctvo (120 hodín)

Základy podvojného účtovníctva, podstata a súvislosti účtovného informačného systému, účtovanie rozličných účtovných prípadov, účtovné záznamy a zápisy v účtovných knihách, vedenie účtovnej dokumentácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňového priznania.

 

Mzdové účtovníctvo (40 hodín)

Komplexné spracovanie mzdovej agendy, zostavenie pracovnej zmluvy, registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov a výkazov pre príslušné inštitúcie.

 

Účtovníctvo na počítači (40 hodín)

Praktické zručnosti v programoch: ALFA, OMEGA, OLYMP

 

ak máte záujem o kurz zavolajte nám: 0903 723 225

Obsah kurzu:

  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo
  • Mzdy a personalistika
  • Účtovníctvo na počítači