Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Rekvalifikačný kurz - Asistent Predaja

Dĺžka trvania kurzu: 330 hodín (230 hodín teória, 100 hodín prax)            

Najbližší termín otvorenia: 2019 Košice, Moldava nad Bodvou, Trebišov, Michalovce, Rožňava, Poprad, Levoča, Kráľovský Chlmec

NOVINKA: Príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,64 eur za každý absolvovaný deň kurzu.

Rozsah hodiny: 45 minút

Číslo akreditácie: 1291/2017/47/3

 

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda obchodnú korešpondenciu, administratívne práce s využitím PC, písomností z oblasti nákupu a predaja, platnú legislatívu v oblasti obchodu, pozná členenie a charakteristiku tovarových druhov, zásady skladovania, ošetrovania a manipuláciu s tovarom. Pozná základy podnikovej ekonomiky, princípy trhového mechanizmu, činnosti podniku, ekonomické pojmy, kategórie a vzťahy medzi nimi v ekonomike podniku. Ovláda teoretické a praktické základy práce s registračnou pokladňou. Dokáže samostatne pracovať s registračnou pokladnicou a uskutočniť uzávierkové operácie. Pozná základné pojmy a nástroje predajnej propagácie v oblasti obchodu, druhy a využite propagačných materiálov, možnosti aranžovania a spôsoby podpory predaja pomocou vizuálnych aktivít. Vie správne vykonávať sanitáciu (čistenie a dezinfekciu), ako dodržiavať osobnú a prevádzkovú hygienu. Získa základné vedomosti o činnosti mikroorganizmov a o ochoreniach, ktoré môžu vznikať prostredníctvom nesprávneho zaobchádzania s potravinami.

PRIHLÁSIŤ SA DO KURZU TU!

Pozostáva z týchto modulov: 
Modul: Podpora predaja 24 hodín
Modul: Tovaroznalectvo potravín a zmiešaného tovaru 80 hodín
Modul: Práca s registračnou pokladňou 24 hodín
Modul: Propagácia predaja - Merchandising 30 hodín
Modul: Obchodná administratíva 56 hodín
Modul: Zásady práce v potravinárstve 16 hodín
Modul: Odborná mentorovaná prax 100 hodín