Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

01. Vzdelávanie

Zoznam niekdajších NÚP OÚP a terajších ÚPSVaR, s ktorými naša spoločnosť spolupracovala:

Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV., Trebišov, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Revúca, Gelnica, Levoča, Rimavská Sobota, Sabinov, Poprad, Stará Ľubovňa, Svidnik, Snina, Detva, Poltár, Brezno, Krupina, Banská Bystrica, Velký Krtíš, Zvolen, Žiar n/Hronom, Lučenec, Martin, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Banská Štiavnica, Nitra, Komárno, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Prievidza, Vranov nad Topľou, Ružomberok, Prešov, Spišská Nová Ves, Nové Zámky, Stropkov, Považská Bystrica  

Zoznam miest a obcí, s ktorými naša spoločnosť spolupracovala pri realizácií projektov zameraných na vzdelávanie:

 • mesto Jelšava
 • mesto Stropkov
 • obec Sirník 
 • obec Varhaňovce 
 • obec Vojčice

Zoznám škôl, s ktorými naša spoločnosť spolupracovala:

 • Košice: Základná škola Trebišovská 10, Základná škola Postupimská 37, SPŠ Strojnícka, SOU stavebné, SOU potravinárske, Základná škola Maurérová, SOU textilné , Gymnázium Park mládeže, Základná škola Kežmarská, Gymnázium Trebišovská 12, Základná škola Juhoslovanská, Základná škola Starozagorská, Základná škola Bruselská, Obchodná akadémia Košice, Súkromná stredná odborná škola Dneperská 1
 • Stará Ľubovňa: ZŠ Komenského, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ Za vodou, ZŠ a MŠ Podolínec, SOU Podolínec
 • Vranov nad Topľou: ZŠ Čaklov, ZŠ Soľ, ZŠ Hanušovce nad Topľou
 • Svidník: SPŠ Odevné, Stredná zdravotnícka škola, SOU
 • Bardejov: Gymnázium L. Stöckela, ZŠ Wolkerová
 • Prešov: SOU Dopravné
 • Rožňava: ZŠ Zakarpatská
 • Kráľovský Chlmec: Spojená škola s organizačnými zložkami
 • Ostatné: ZŠ Zemplínska Teplica, ZŠ Parchovany, ZŠ Tušická Nová Ves, SOŠ – Szákköszépiskola Moldava nad Bodvou, Spojená škola Školská 7 Banská Bystrica

Zoznám organizácií, s ktorými naša spoločnosť spolupracovala:

 • Medea a.s., Košice
 • VVaK š.p., odštep. Závod Košice
 • Kerkotherm a.s., Košice
 • Regula Košice, a.s.
 • Dom techniky ZSVTS s.r.o., Košice
 • Hydina ZK a.s., Košice
 • Slovenská televízia, štúdio Košice
 • Generálny štáb SR, Bratislava
 • Ca-Pa Trade s.r.o., Košice
 • Kerimax a.s., Košice
 • Mestské lesy Košice s.r.o.
 • Mestská časť Košice-Krásna
 • ČSOB a.s., pobočka Košice
 • STEEL Košice s.r.o.
 • VSS a.s., Košice
 • Casino Sport a.s., Košice
 • Kúpele Vyšné Ružbachy
 • Cestné stavby a.s., Košice
 • Poisťovňa UNIQUA a.s.
 • Mestský úrad, Kežmarok
 • Fax-Copy, a.s. Bratislava
 • Slovak Telecom, a.s. Bratislava
 • Nemocnica s poliklinikou, n.o., Kráľovský Chlmec
 • Vranovská nemocnica, n.o., Vranov nad Topľou
 • Regionálna nemocnica, n.o., Sobrance
 • SPP š.p., odštep. Závod Košice
 • Pedagogicko - psychologická poradňa - Košice
 • SE Tepelná energetika a.s., odštep. Závod Košice
 • Ferona Slovakia a.s., odštep. Závod Košice
 • Tlačiareň MKV-Press spol.s.r.o., Košice
 • Diagnostické centrum pre deti, Košice
 • Košické pozemné stavby a.s., Košice
 • Environcentrum s.r.o., Košice
 • Notes a.s., Slavošovce
 • Slag-SCRAP a.s., Košice
 • BARI-Slovakia s.r.o., Košice
 • R.O.S. Stavebné práce, Rozhanovce
 • Stavebné bytové družstvo, Košice IV
 • OA pre telesne postihnutých, Košice
 • Montrur spol.s.r.o., Košice
 • Ľubovnianska nemocnica, n.o.
 • Nestlé Slovensko a.s.
 • MsÚ, Stropkov
 • UN L. Pasteura Košice
 • ZEOCEM, a. s., Bystré
 • Hotel Ferum***, Košice - Šaca
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • FaxCopy a.s.
 • Nemocnica Košice-Šaca a.s.
 • Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie, Strážske
 • Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • Národný inšpektorát práce
02. Kamerové a zabezpečovacie systémy
 • Obec Parchovany
 • Obec Slatvina
 • Obec Moravany
 • Obec Tušice
 • Obec Bánovce nad Ondavou
 • Mestská časť Košice - sídlisko Dargovských hrdinov
 • Mesto Krompachy
 • Obec Rankovce
 • Obec Dlhé Klčovo
 • SVB Furča 68
 • ZŠ Parchovany
 • Správa mestskej zelene v Košiciach: www.smsz.sk
 • ARCUS špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb: www.arcuskosice.sk
 • CO.BE.R. s.r.o.
 • MANGINI s.r.o.
 • Krom-sat, s.r.o.
 • a ďalšie súkromné, priemyselné a obytné objekty