Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

REPAS+, KOMPAS+ REKVALIFIKÁCIA ZADARMO

 

RE-PAS, KOMPAS – vzdelávanie pre evidovaných nezamestnaných „ZADARMO“.Ak si nezamestnaný a si v evidencií UPSVaR, máš možnosť získať príspevok na rekvalifikáciu. Neváhaj a informuj sa.

 KLIKNI PRE ZÍSKANIE VIAC INFORMÁCIÍ 

S NAMI ZÍSKAŠ REKVALIFIKÁCIU a možnosť sa ZAMESTNAŤ.

NOVINKA: Príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za každý absolvovaný deň kurzu.

 

RÝCHLO
KVALITNE
ZADARMO

Rekvalifikačný kurz – Účtovníctvo

Rekvalifikačný kurz – Šička

Rekvalifikačný kurz – Murár

Rekvalifikačný kurz – Kuchár - Kuchárka

Rekvalifikačný kurz – Lektor

Rekvalifikačný kurz – Zásady správnej výrobnej praxe a systém HACCP

Rekvalifikačný kurz – Kurz opatrovania

Rekvalifikačný kurz - Operátor strojárskej výroby

Rekvalifikačný kurz - Asistent Predaja

Rekvalifikačný kurz - Pomocné stavebné práce

Rekvalifikačný kurz - Obsluha Motorových vozíkov

Kompetenčný kurz - Administratíva s balíkom Microsoft Office

Kompetenčný kurz - Ako sa uplatniť na trhu práce

Kompetenčný kurz - Finančná gramotnosť

Rekvalifikačný kurz - Údržba verejnej zelene

Rekvalifikačný kurz - Správa bytového fondu

Informácie pre získanie príspevku

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len UPSVaR) poskytuje od októbra 2014 príspevky  uchádzačom o zamestnanie pod označením RE-PAS, ktorý umožňuje bezplatne  uchádzačom o zamestnanie absolvovať rekvalifikačný kurz podľa vlastného výberu.

Ako postupovať pre získanie príspevku:
Uchádzač o zamestnanie (UoZ) si vyberie rekvalifikačný kurz u poskytovateľa rekvalifikácie (vzdelávacia spoločnosť)
Nárok na príspevok má UoZ iba vtedy, ak za posledných 5 rokov neabsolvoval cez UPSVaR kurz s podobným zameraním.

Časť A a prílohu „Čestné vyhlásenia“ vyplní uchádzač o zamestnanie
Časť B vyplní vybraný poskytovateľ rekvalifikácie
Časť C vyplní potencionálny zamestnávateľ, ak existuje
Vyplnenú požiadavku na rekvalifikáciu predloží UoZ na UPSVaR, na ktorom je evidovaný.
UPSVaR predloženú požiadavku na rekvalifikáciu zhodnotí a schváli alebo neschváli.
V prípade schválenia požiadavky na rekvalifikáciu uzatvorí UPSVaR s UoZ dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a RE-PAS, ktorý musí UoZ odovzdať vybranému poskytovateľovi rekvalifikácie.
Poskytovateľ začne realizovať rekvalifikáciu najneskôr do 60 dní od vystavenia potvrdenia požadovanej rekvalifikácie.