Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

PROFIL FIRMY


Spoločnosť NOVA TRAINING, s.r.o. so sídlom v Košiciach vznikla v roku 1999 s poslaním vzdelávať ľudí, byť ich prínosom, poradiť, pomôcť posunúť ďalej na pomyslenej vedomostnej čiare. Toto poslanie je nosným pilierom spoločnosti dodnes, ktoré pestujeme, rozvíjame, zdokonaľujeme a prispôsobujeme rýchlo sa meniacim potrebám reálneho života.


V rámci prvého piliera - vzdelávacej činnosti NOVA TRAINING s.r.o. ponúka vzdelávanie v troch základných oblastiach. 
K prvej oblasti sa už od roku 1999 úspešne radí ponuka a realizácia kurzov pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú úspešne využilo cez 12 000 účastníkov (UoZ ) na viac ako 700 rekvalifikačných kurzoch. 
Malí a strední podnikatelia ocenia širokú ponuku odborných kurzov v rôznych oblastiach. (viac v ponuke kurzov) 
Treťou, a z pohľadu spoločnosti najzaujímavejšou ponúkanou oblasťou, sú odborné kurzy realizované na úrovni veľkých podnikov. Ponuka kurzov a školení vychádza priamo z požiadaviek partnerov, ktorí si uvedomujú nutnosť neustáleho preškoľovania svojich zamestnancov vo vlastných spoločnostiach, ak disponujú snahou uspieť a ďalej upevňovať svoju pozíciu na domácom i zahraničnom trhu.

S pomocou kvalitného lektorského kolektívu a siete odborných poradcov pomáhame pripraviť účastníkov vlastných vzdelávacích aktivít čo najlepšie pre praktický život.

Od svojho vzniku sme už odviedli kus dobrej práce. Nahliadnite do referencií na tejto stránke a získajte tak trošku prehľad o našej doterajšej činnosti...


Druhým pilierom zahŕňajúcim súbor činností ponúkaných spoločnosťou NOVA TRAINING s.r.o., sú kamerové a zabezpečovacie systémy v ktorej má skúsenosti od roku 2011.


POLITIKA KVALITY

CERTIFIKOVANÝ KARIEROVÝ PORADCA

CERTIFIKÁT PRINCE2

Zamestnanci spoločnosti NOVA TRAINING, s.r.o. sú držiteľmi prestížnych certifikátov PRINCE2 Foundation zameraných na metodiku projektového riadenia.

CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001:2015

Spoločnosť NOVA Training, s.r.o. je držiteľom certifikátu Systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2015.

Spoločnosť NOVA Training, s.r.o. je členom Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

Spoločnosť NOVA Training, s.r.o. je členom Európskej federácie centier karierového poradenstva so sídlom v Paríži.