Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

PROFIL FIRMY


Spoločnosť NOVA TRAINING, s.r.o. so sídlom v Košiciach vznikla v roku 1999 s poslaním vzdelávať ľudí, byť ich prínosom, poradiť, pomôcť posunúť ďalej na pomyslenej vedomostnej čiare. Toto poslanie je nosným pilierom spoločnosti dodnes, ktoré pestujeme, rozvíjame, zdokonaľujeme a prispôsobujeme rýchlo sa meniacim potrebám reálneho života.


V rámci prvého piliera - vzdelávacej činnosti NOVA TRAINING s.r.o. ponúka vzdelávanie v troch základných oblastiach. 
K prvej oblasti sa už od roku 1999 úspešne radí ponuka a realizácia kurzov pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú úspešne využilo cez 12 000 účastníkov (UoZ ) na viac ako 700 rekvalifikačných kurzoch. 
Malí a strední podnikatelia ocenia širokú ponuku odborných kurzov v rôznych oblastiach. (viac v ponuke kurzov) 
Treťou, a z pohľadu spoločnosti najzaujímavejšou ponúkanou oblasťou, sú odborné kurzy realizované na úrovni veľkých podnikov. Ponuka kurzov a školení vychádza priamo z požiadaviek partnerov, ktorí si uvedomujú nutnosť neustáleho preškoľovania svojich zamestnancov vo vlastných spoločnostiach, ak disponujú snahou uspieť a ďalej upevňovať svoju pozíciu na domácom i zahraničnom trhu.

S pomocou kvalitného lektorského kolektívu a siete odborných poradcov pomáhame pripraviť účastníkov vlastných vzdelávacích aktivít čo najlepšie pre praktický život.

Od svojho vzniku sme už odviedli kus dobrej práce. Nahliadnite do referencií na tejto stránke a získajte tak trošku prehľad o našej doterajšej činnosti...


Druhým pilierom zahŕňajúcim súbor činností ponúkaných spoločnosťou NOVA TRAINING s.r.o., sú kamerové a zabezpečovacie systémy v ktorej má viac ako 5 ročné skúsenosti.


POLITIKA KVALITY

CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001

Spoločnosť NOVA Training, s.r.o. je držiteľom certifikátu Systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2015.

Spoločnosť NOVA Training, s.r.o. je členom Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

Spoločnosť NOVA Training, s.r.o. je členom Európskej federácie centier karierového poradenstva so sídlom v Paríži.

Spoločnosť NOVA Training, s.r.o. je v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore.