Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Prezentačné zručnosti

Odporúčaný rozsah: 16 hodín 
 

Cieľom kurzu je osvojiť si poznatky a zručnosti umožňujúce získať si poslucháčov a tak úspešne presadzovať myšlienky, či predávať produkty a služby. Naučiť sa, ako efektívne prezentovať pred kolegami, šéfmi, náročnými odborníkmi, pred laikmi i na workshopoch, konferenciách či verejných zhromaždeniach. Prostredníctvom nácviku i spätnej väzby porozumieť tomu, ako postaviť  úspešnú prezentáciu a naučiť sa ľudí osloviť, zaujať i presvedčiť.

 

Po skončení kurzu budete:

  • vedieť stanoviť svoje prezentačné ciele a zvoliť vhodné stratégie na ich dosiahnutie
  • schopní pripraviť a štruktúrovať prezentáciu tak, aby ste zvýšili jej zrozumiteľnosť a dopad
  • vedieť odhadnúť, kedy využiť PowerPoint a zvoliť vhodné pomôcky a média
  • cieľavedome využívať reč tela a prácu s hlasom
  • zvládať podnety a otázky adresátov a trému pri prezentácii
  • vedieť použiť metódy a techniky užitočné pri príprave štruktúry a argumentácie prejavu