Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Práca s počítačom + MS OFFICE

Ponúkame kurzy Práca s počítačom + balík Microsoft Office v troch úrovniach od úplných začiatočníkov až po profesionálov: 


Práca s počítačom pre začiatočníkov + MS Office

Cieľom kurzu je pripraviť jeho účastníkov pre praktickú užívateľskú obsluhu osobného počítača. Absolventi kurzu budú teoreticky ovládať čo je to hardware a software, prídavné zariadenia a ich kvalitatívne rozlíšenie. Predovšetkým musia prakticky vedieť pracovať s operačným systémom MS Windows ako aj s administratívnym programom Word, Excel, Power Point, Access. Oboznámia sa s internetom,  elektronickou poštou a tvorbou internetových stránok.  Ako užívatelia musia vedieť zachovávať  opatrenia antivírovej a dátovej ochrany.

Obsah kurzu:

Základy teórie výpočtovej techniky – 16 hodín

MS Windows – 24 hodín

MS Word – 40 hodín

MS Excel – 40 hodín

MS PowerPoint – 24 hodín

MS Access – 32 hodín

Internet a počítačové siete – 24 hodín

Elektronická pošta  - 16 hodín

Tvorba internetových stránok – 24 hodín


Práca s počítačom pre mierne pokročilých + MS Office

MS Word – 40 hodín

Kurz sa  zameriava  na  pokročilú prácu s textom, grafikou a tabuľkami.

V prvej časti sa zameriava na pokročilé úpravy textu a zoznamov, ako aj typografických úprav a v neposlednom rade samozrejme štýlmi, ktoré reprezentujú základnú znalosť pre kohokoľvek, kto pracuje na väčších dokumentoch. Druhá časť je zameraná na pokročilejšiu prácu s grafikou či už sa jedná o obrázky, tabuľky interné alebo importované z programu Excel.


MS Excel – 40 hodín

Kurz sa  zameriava na dve základné časti. Prvá časť sa zameriava hlavne na tabuľky obsahujúce dáta, ktoré potrebujeme pomocou rôznych nástrojov sprehľadniť, alebo cez rôzne vzorce a funkcie ďalšie dáta dopočítať. Druhá časť sa zameriava na prehľad nástrojov a funkcií ktoré nám umožňujú tieto dáta analyzovať a poskytovať rôzne výstupy. Kurz je určený pre každého kto v práci pracuje s údajmi a potrebuje ich buď iba sprehľadniť, alebo nejakým spôsobom spracovať.


Práca s počítačom pre pokročilých + MS Office

MS Word – 40 hodín

Kurz je zameraný na dve základné oblasti. Prvá je tvorenie veľkého dokumentu, ktorý potrebuje všetky náležitosti väčšej oficiálnej práce počnúc nadpismi, cez číslovanie strán, tvorbu zoznamov literatúry a citácií až po poznámky pod čiarou. Druhá časť sa zameriava na kancelárske nástroje, hlavne je to hromadná korešpondencia na tlač veľkého množstva obálok a listov, ako aj nástroje na revidovanie dokumentu spravidla používané pri spisovaní zmlúv. Kurz je zakončený tvorbou šablón,   ktoré môžu uľahčiť prácu.


MS Excel -  40 hodín

Počítačový kurz je určený pre užívateľov, ktorý potrebujú používať Excel na dennej báze pri  analyzovaní dát. Kurz sa primárne zameriava na prípravu analyzovaných dát s pomocou funkcií (najmä logických funkcií a funkcie VLOOKUP). Zabezpečenie pracovného hárku, zabezpečenie zošita, zaheslovanie, zašifrovanie. Záverečná časť je venovaná  príprave jednoduchých formulárov pre obyčajných používateľov.