Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Obchodné zručnosti a psychológia predaja

Odporúčaný rozsah: 16 hodín
 

Cieľom kurzu je profesionálnou prípravou vzdelať obchodných manažérov tak, aby obchodné rokovanie nebolo ani záťažou v rétorike, ani psychologickou hrou, ale premysleným, strategickým, profesionálnym, taktiež vysoko ľudským stretnutím.
 

Po skončení kurzu ovládnete:  

  • predajné zručnosti - schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, predajný cyklus, identifikáciu potrieb potenciálneho zákazníka
  • techniky uzatvárania obchodu - odhadnúť predpoklady na uzavretie obchodu a schopnosť správne načasovať ponuku na zatvorenie obchodu
  • zdolávanie námietok - presvedčivá argumentácia pri jednaní s interným alebo externým klientom, efektívny postup pri prerokovaní námietok komunikačných partnerov
  • získanie klienta - získať či rozvinúť obchodné zručnosti s dôrazom na efektívnosť každého obchodného jednania
  • starostlivosť o klienta - nesmieť zabúdať na osobný prístup
  • komunikácia s klientom - základné prvky komunikácie, aktívne počúvanie a rôzne typy rozhovorov,
  • prezentačné zručnosti - príprava prezentácie a jej štruktúra, prehĺbenie prezentačných zručností, hlavné zásady prejavu a práce so skupinou či jednotlivcami
  • telefonické zručnosti a telemarketing - profesionálna telefonická komunikácia s klientom, partnermi a dodávateľmi
  • psychológia predaja - typológia zákazníka – ako poznať a osvojiť si stratégie prípravy a realizácie predaja, osvojiť si typológiu zákazníkov