Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Nábor, výber a hodnotenie zamestnancov

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín


Tento kurz je zameraný na plánovanie, nábor a výber vhodných zamestnancov. Ako efektívne vplývať na ľudí tak, aby sme ich motivovali, rozvíjali, ale aj vedeli správne odhadnúť či hodnotiť ? Nábor, výber a prijímanie pracovníkov sú dôležitou súčasťou systému práce s ľuďmi. Dobrá organizácia celého procesu je základom spokojnosti novoprijatého pracovníka a aj jeho vedúcich.

Cieľom náboru je získať odborne a profesionálne vhodných pracovníkov v potrebnom čase pre konkrétne pracovisko.

Úlohou výberu je posúdiť každého uchádzača vzhľadom k uvažovanej profesii. Posúdiť kvalifikačné a osobnostné predpoklady k nárokom, ktoré práca vyžaduje splniť, prípadne rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač sa na príslušné miesto viac hodí.

Cieľom správneho hodnotenia je poznať motivačné faktory, psychológiu správania tak jednotlivcov, ako aj tímov.
 

Po absolvovaní kurzu:

  • absolventi sa zdokonalia v správnom výbere, nábore aj hodnotení podriadených
  • absolventi budú poznať mechanizmy v uvedených oblastiach práce s ľuďmi
  • spoznajú zásady zvládania „ťažkých“ situácií a námietok pri vedení, príprave či realizovaní pohovorov
  • dokážu využiť výbery a hodnotenia ako jeden z nástrojov riadenia či vedenia podriadených
  • absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej aj vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore