Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Konflikt a jeho riešenie

Odporúčaný rozsah: 16 hodín
 

Cieľom kurzu je naučiť účastníka ako predchádzať konfliktom a zdokonaliť sa v prevencii konfliktov. Rozvinúť schopnosť efektívne sa vyrovnávať s problémovými a konfliktnými situáciami. Zvládnuť techniky riešenia konfliktu. Získať sociálno-psychologické zručností pre uplatňovanie princípov konštruktívneho riešenia konfliktov, ktoré môžu účastníci využiť v rôznych sférach pracovného a osobného života.
 

Pozitívne a praktické prínosy po kurze:

  • optimalizácia spolupráce
  • lepšia orientácia v reálnych náročných a konfliktných situáciách
  • skvalitnenie komunikácie hlavne pri nutnosti komunikovať nepríjemné obsahy a dôsledky
  • efektívnejšie riešenie prirodzene vznikajúcich konfliktov
  • vyššia spokojnosť s riešením kolíznych situácií
  • lepšie zvládanie emócií - sebakontrola - efektivita komunikácie a správania
  • rozšírenie možnosti v prípade konfliktu, sporu v tíme či medzi jednotlivcami
  • zvýšenie kvality vzťahov na pracovisku, doma, či vo vzťahoch