Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Komunikačné zručnosti

Odporúčaný rozsah: 16 – 40 hodín
 

Cieľom kurzu je pripraviť a naučiť účastníkov kurzu správne komunikovať tak, aby aj okolie pochopilo jeho myšlienky a ciele, rozvoj osobnosti prostredníctvom rozvoja komunikačných zručností, osvojenie si poznatkov o verbálnej a neverbálnej komunikácii, nácvik techník efektívnej komunikácie.
 

Komunikácia je pri mnohých profesiách nesmierne dôležitá. Jej význam na pracovisku spočíva najmä v tom, že spoluvytvára vzťahy medzi jednotlivými pracovníkmi. Je veľmi dôležité dokázať rešpektovať názory iných aj napriek tomu, že sa nezhodujú s Vašimi.
 

Účastníci  kurzu získajú poznatky a praktické skúsenosti od základov komunikácie cez jej rôzne typy a pravidlá až po praktické využitie komunikačných zručností v bežnom aj pracovnom živote. Po absolvovaní kurzu budú účastníci  schopní sebavedomejšie komunikovať svoje názory, asertívnejšie presadzovať požiadavky a efektívnejšie komunikovať.