Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Kompetenčný kurz - Ako sa uplatniť na trhu práce

Dĺžka trvania kurzu: 80 hodín           

Najbližší termín otvorenia:  2019 Košice, Moldava nad Bodvou, Trebišov, Michalovce, Rožňava, Poprad, Levoča, Kráľovský Chlmec

NOVINKA: Príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,64 eur za každý absolvovaný deň kurzu.

Rozsah hodiny: 45 minút

 

Cieľom kurzu je pripraviť uchádzačov o zamestnanie na aktívne uplatnenie sa na trhu práce prostredníctvom získania nových poznatkov, sociálno-psychologických zručností, tréningu  efektívnej komunikácie a asertivity.

Účastníci kurzu sa naučia lepšie poznať svoju osobnosť, získajú obraz o sebe, naučia sa motivovať samých seba, spoznajú techniky ako sa presadiť nielen na trhu práce,  uvedomia si  svoje silné a slabé stránky, budú sa vedieť prezentovať a  lepšie zvládnu záťažové situácie. Zároveň si zvýšia právne vedomosti, ktorých absencia spôsobuje nezamestnaným problémy pri hľadaní si zamestnania a komunikácii s potencionálnymi zamestnávateľmi.

PRIHLÁSIŤ SA DO KURZU TU!

Obsah kurzu:

  • Sebapoznanie a motivácia
  • Efektívna komunikácia, asertívne správanie
  • Trh práce, právne minimum
  • Sociálne zručnosti