Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Kariérové poradenstvo

 

Odporúčaný rozsah:  20 - 24 hodín,  resp. podľa požiadaviek klienta
 

Cieľom poradenskej aktivity je prostredníctvom skupinových, ale aj individuálnych metód nasmerovať zamestnaných, ale aj nezamestnaných záujemcov v ďalšom profesijnom smerovaní a vyhľadávaní vhodného zamestnania.

 

Aktivita  je určená pre všetkých, ktorí nemajú celkom jasnú predstavu o svojom budúcom kariérovom zameraní. Poskytujeme poradenstvo pre ľudí v akomkoľvek bode ich kariéry. Dokážeme pomôcť absolventovi strednej alebo vysokej školy, uchádzačovi o zamestnanie, ale aj tomu, komu z rôznych príčin nevyhovuje súčasné zamestnanie a chce sa posunúť a pracovať vo sfére, v ktorej využije svoj potenciál.

 

Poradenská aktivita klientovi umožňuje:

  • lepšie porozumieť vlastnej kariérovej dráhe
  • poznať vlastné profesijné predpoklady
  • určiť vlastné hodnoty, motivácie a záujmy
  • vypracovať realistický kariérový cieľ, zvýšiť vlastnú samostatnosť a rozvíjať zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry