Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Delegovanie

Odporúčaný rozsah: 16 hodín
 

Kurz je určený vedúcim pracovníkom, ktorí chcú pomocou delegovania zlepšiť svoj časový manažment a zároveň rozvíjať svojich spolupracovníkov.

Cieľom kurzu je naučiť, ako efektívne zvládnuť proces delegovania, minimalizovať straty spôsobené nedorozumením pri zadávaní úloh, zvládnuť metodiku delegovania úloh.

Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými princípmi delegovania,  delegovaním pracovných úloh podriadeným,  najefektívnejšími štýlmi delegovania, rozdeľovaním úloh, metodikou delegovania, prácou pod tlakom, opatreniami  pri nedosiahnutí vytýčených cieľov.
 

Prínosy pre účastníkov:

  • využitie vlastných vodcovských zručností
  • istejšie vedenie zamestnancov a ich motivovanie
  • presvedčivejší osobný prejav z hľadiska delegovania úloh
  • úspešné delegovanie